MENU

Bilang paghahanda sa parating na pambansang halalan ngayong Mayo, sumailalim sa certification program ng Department of Science and Technology Region IX ang mga naatasang maging bahagi ng Electoral Board sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula. 

Isang negosyong pinangungunahan ng isang babae na inasistehan ng Department of Science and Technology (DOST) ang ngayon ay nakapagbibigay na ng trabaho sa higit 60 manggagawang karaniwan ay mga maybahay, kung minsa’y umaabot pa ng 70 katao depende sa demand.

 

Nag-organisa ng pagpupulong ang Department of Science and Technology Regional Office I (DOST-I) kasama ang Lokal na Pamahalaan ng Adams sa lalawigan ng Ilocos Norte at iba pang mga ahensya para sa pagbuo ng plano at istratehiyang may kinalaman sa pagsisimula ng Community Empowerment thru Science and Technology (CEST) Program na tinawag na “Engaging Local Communities with Science, Technology, and Innovation for Development”.